Home » , » Days of Glory วันบัญญัติวีรบุรุษ [HD]

Days of Glory วันบัญญัติวีรบุรุษ [HD]ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารแอฟริกาเหนือ 4 นาย ได้เข้าร่วมกองทัพฝรั่งเศสเพื่อต่อสู้กับกองกำลังนาซี ด้วยความหวังว่าทางฝรั่งเศสเองจะยอมรับและให้น้ำหนักทางการเมืองแก่ชนชาติ ของพวกเขาด้วยเช่นกัน แต่พวกเขากลับพบว่าสถานภาพของตัวเองในสายตาของคนฝรั่งเศสนั้น ยังเป็นแค่พลทหารชั้นสองของกองทัพอยู่ดี แม้ว่าจะเข้าร่วมในการรบที่เสี่ยงภัยนี้แล้วก็ตาม

Share this article :
 
Copyright © 2015 ด ูหนังออนไลน์