Home » , , » An Empress and The Warriors จอมใจบัลลังก์เลือด [HD]

An Empress and The Warriors จอมใจบัลลังก์เลือด [HD]ข้อมูลเพิ่มเติม: ก๊กสิบหก
ภาพยนตร์เรื่องนี้มีที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนโบราณอาจจะในช่วงระยะเวลาของก๊ก สิบหกเมื่อประเทศจีนได้ถูกแบ่งออกเป็นหลายก๊กคู่แข่ง รัฐยันก่อตั้งโดยชนเผ่า Murong ของประเทศ Xianbei, ความยาวได้เป็นเป้าหมายของการโจมตีโดย Zhao ปริ๊นเซ Fei’er ของแยนกลายเป็นผู้ปกครองคนใหม่หลังจากที่พ่อของเธอถูกฆ่าตายในการสู้รบกับ ทั่วไป Murong Xuehu ช่วยเหลือเธอในการปกป้องราชอาณาจักรของพวกเขาจากการบุกรุกShare this article :
 
Copyright © 2015 ด ูหนังออนไลน์