Home » » The Lion King 3 The Hakuna Matata เดอะ ไลอ้อนคิง 3 ตอน ฮาคูน่า มาทาท่า กับ ทีโมน [HD]

The Lion King 3 The Hakuna Matata เดอะ ไลอ้อนคิง 3 ตอน ฮาคูน่า มาทาท่า กับ ทีโมน [HD]ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าผ่านมุมมองของทิมอนและพัผ่านอุปกรณ์วรรณกรรมที่รู้จัก กันในเรื่องกรอบ ทั้งสองจะแสดงการดูภาพยนตร์ต้นฉบับ The Lion King, การแสดงในเงาแสดงความคิดเห็นในภาพยนตร์การแสดงก่อนหน้าพวกเขาในรูปแบบที่ เกือบจะเหมือนกับว่าของศาสตร์ลึกลับละคร 3000Share this article :
 
Copyright © 2015 ด ูหนังออนไลน์