Home » , » 13 Assassins 13 ดาบวีรบุรุษ [HD]

13 Assassins 13 ดาบวีรบุรุษ [HD]ภาพยนตร์เรื่องนี้มีที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงยุค 1840 ทศ​​วรรษสุดท้ายของงาวะ พี่ชายของโชกุนซาดิสต์ลอร์ดมั Naritsugu ของ Akashi ข่มขืนทรมานและฆาตกรรมที่จะ เซอร์ดอย Toshitsura (Mikijiro ฮิระ) ผู้สำเร็จราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตระหนักสถานการณ์จะกลาย เป็นอันตรายมากขึ้นหลังจาก Naritsugu เชื่อมไปยังตำแหน่งทางการเมืองที่สูงขึ้น หลังจากบุคคลที่อธรรมต่อสาธารณชนกระทำท้องเช่นการประท้วงรุนแรงต่อต้านพระ เจ้า Naritsugu เซอร์ดอยพยายามออกซามูไรที่เชื่อถือเก่า Shinzaemon ซึ่งทำหน้าที่ภายใต้อดีตโชกุน หลังจากการแสดงหลักฐาน Shinzaemon ของอาชญากรรม Naritsugu เซอร์ดอยแอบได้รับการว่าจ้างให้เขาสังหารเมียว Naritsugu ของยึดซื่อสัตย์นำโดย Hanbei, เพื่อนนักเรียนของโดโจ Shinzaemon แต่เรียนรู้ของพล็อตโดยสืบในการประชุมของดอย

Share this article :
 
Copyright © 2015 ด ูหนังออนไลน์