Home » , » Naruto Shippuden The Movie 5 (8) Blood Prison พันธนาการแห่งเลือด [HD]

Naruto Shippuden The Movie 5 (8) Blood Prison พันธนาการแห่งเลือด [HD]เนื้อเรื่องในภาคนี้ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนารูโตะ หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามที่จะ ลอบสังหารไรคาเงะแห่งคุโมงาคุเระ รวมไปถึงการสังหารโจนินจากคิริ งาคุเระและอิวางะคุเระ ทำให้นารูโตะถูกส่งตัวไปยังเรือนจำ Hozukijo (โฮซึคิโจ) หรือที่รู้จักกันว่าเรือนจำเลือด เป็นสถานที่ใช้สำหรับจองจำ อาชญากรหรือผู้กระทำผิด โดยมีมุอิเป็นผู้ควบคุมดูแลเรือนจำแห่งนี้ เขาจะใช้วิชานินจาจองจำขั้นสูงสุดเพื่อปิดผนึกพลังของอาชญาก รหรือผู้กระทำผิดทุกคนที่อยู่ที่นี่


Share this article :
 
Copyright © 2015 ด ูหนังออนไลน์